Verslag koninginnedag Algoceira

Konninginnedag 2008 is al weer voorbij.. maar wat kijken we er met veel plezier op terug. In Algoceira hebben we het gevierd op 3 mei in Atlantic Growers. De eigenaar van dit bedrijf had zijn ruimte beschikbaar gesteld en daar heeft het feest plaats gevonden. Er was een warm welkom voor iedereen met koffie en heerlijke taarten die door de ouders waren gebakken. Daarna kon iedereen deelnemen aan de Oranje spelletjes, zoals sjoelen, koekhappen en niet te vergeten het favoriete spijkerbroekhangen. Velen bleven er ongekend lang hangen en zelfs enkele ouderen hingen aan de broek.
Het publiek moedigde iedereen enthousiast aan. De inwendige mens hoefde geen honger te lijden, want er waren broodjes en zelfs hamburgers. De bar-mevrouw voorzag vele mensen van een drankje en een praatje.

Na de spelletjes werd de nieuwe naam van de school bekend gemaakt door Juf Agnes: Nederlandse school De OLIJFTAK ! met in het logo de rood wit blauwe kleuren van de Nederlandse vlag. Hierna werd de rommelmarkt geopend. Er was werkelijk van alles te koop, van boeken, aardbeien tot en met paprika’s en zelf paprika chips. Ook konden er lootjes worden gekocht voor de loterij. Er waren ondermeer prijzen te winnen, zoals een mooie grote bak tuinbloemen etc. Uit de grabbelton haalden de kinderen Oranje kronen en zo werd het geheel nog feestelijker.

Vervolgens bracht Jos op een humor volle manier de vele mooie spullen, die door veel mensen belangeloos waren ingebracht aan de man/vrouw. Er werd heel wat afgelachen en menigeen moest nog eens extra bieden om het gewilde stuk in zijn hand te krijgen. Daarna had iedereen natuurlijk een droge keel en konden de vele vrijwilligers achter de bar de drankjes met gemak kwijt. Jan verzorgde gezellige muziek van Frans Bauer en Jan Smit en zo kon er zelfs een polonaise worden gehouden, door de kinderen en volwassenen. Bij de al wat grotere kinderen van de Nederlandse school kon je men zich laten schminken voor een euro. Voor niets, als je zag hoe mooi ze iedereen hadden geschminkt.

Kortom de hele Koninginnedag was een gezellige dag. De kinderen van de school hebben geweldig hun best gedaan om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor nieuwe boeken of een laptop. De opbrengst was maar liefst € 1060,–Maar mede ook dankzij uw inzet, in welke vorm dan ook, is deze dag een zeer geslaagde dag geworden, die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. Heel hartelijk dank allemaal.


Onze school heeft een nieuwe naam!

Omdat we “Stichting Nederlandstalig Onderwijs in de Alentejo” en “SNOAL” geen mooie namen vonden hebben we de leerlingen gevraagd een nieuwe naam te verzinnen voor onze school. De winnende naam werd bedacht door Lara en Nina Brouwer: “de Olijftak”. De leerkrachten hebben het logo erbij verzonnen, we zijn er trots op!


Koninginnedag: 1388,45 euro!

Op 26 april en 3 mei hebben we in Santa Sofia en in Algoceira koninginnedag gevierd. Naast de leerlingen en hun ouders waren er ook veel gasten, waaronder nieuwe leerlingen voor het volgende jaar. Er waren allerlei leuke aktiviteiten zoals een vossejacht, een markt, een veiling, spijkerbroekhangen, etc. Naast het vieren van de verjaardag van onze koningin hebben we geprobeerd om zo veel mogelijk geld binnen te halen om financieel wat sterker te worden.

In Santa Sofia hebben we 328,45 € opgehaald, terwijl Algoceira de teller op maar liefst 1060 € is geeindigd, super! Het geld willen we besteden aan de aanschaf van boeken voor de schoolbibliotheek. We willen alle leerlingen bedanken voor hun enthousiasme, en de ouders en andere vrijwilligers voor de hulp bij de organisatie van deze geslaagde dagen!