In volle gang…

In volle gang….. daarmee duiden we op al onze drie lespunten van de Nederlandse school ‘De Olijftak’. Met frisse moed zijn we op alle lespunten gestart in September. Aan de hand van de nieuwsbrieven die elke maand verschijnen, kunnen ouders, en ook andere familieleden die op onze site http://www.snoal.info meelezen, wat er zoal gedaan wordt in de klassen. Er wordt gewerkt in de boekjes spelling, taalboek en woordenschat. Ook het nieuwsbegrip, waarin veel actuele onderwerpen, behandeld worden, vinden de meeste leerlingen leuk.

Onze leerkrachten zijn enthousiast en bereiden hun lessen goed voor, zodat de leerlingen weten wat ze kunnen gaan doen. De leerlingen komen getrouw, want het afwezigheid percentage is laag. Want laten we eerlijk zijn, voor veel leerlingen is het best een zware opgave. Ze maken al lange dagen op de Portugese scholen en gaan dan ook nog op zaterdagmorgen of woensdagmiddag naar de Nederlandse school. Ze leren er de Nederlandse taal, een stukje cultuur, doen een boekbespreking, en kiezen een onderwerp waarover hun spreekbeurt zal gaan. Iets vertellen in het kringgesprek, het komt allemaal aan de orde. Even onder elkaar, samen werken en spelen met je klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. Wij vinden het knap wat onze leerlingen doen en daarom verdienen ze een dikke pluim!!

Leerlingen van het lespunt Algoceira

En laten we vooral ook niet de ouders vergeten, want naast de drie lesuren per week, dienen zij ook thuis nog veel energie te stoppen in de Nederlandse taal. Nederlandse boeken kopen is niet zo moeilijk, maar je moet ook je kind nog stimuleren om er in te gaan lezen. Tv kijken is leuk en vooral Nederland 3 heeft leerzame programma’s. Samen met je kind kijken is gezellig en je kunt er daarna ook nog samen over praten. Ook voor de computer zijn leerzame programma’s te koop. En vergeet niet, dat de meeste kinderen het heerlijk vinden om te worden voorgelezen voor het slapen gaan.
Bovendien zijn er ouders, die ook nog een aantal kilometers moeten afleggen voor ze op het lespunt zijn, maar die dat er voor over hebben. Vele ouders helpen mee op school, zijn enthousiast en bereid om iets te doen. Dus ouders, voor jullie ook een dikke pluim!!

En onze laatste pluim is voor de leerkrachten, want naast hun enthousiasme en zoals het spreekwoord zegt; een goede voorbereiding is het halve werk, weten ze een gezellige en leuke sfeer aan te brengen op de lespunten. Ze hebben geen grote groepen, maar vaak wel veel niveaus en dat vraagt extra veel inzet. En ze mogen er trots op zijn, dat er dit jaar weer twee leerlingen de Cito toets gaan afleggen. Dus ook voor jullie leerkrachten; een dikke pluim!!
In middels is het oktober en gaan we In volle gang…. door met toetsen voor leeswoordenschat, spelling en lezen. En natuurlijk de voorbereiding voor het Sintfeest, dat op elk lespunt zal worden gehouden.

Wij wensen iedereen een prettige voortgang.
Het bestuur van ‘De Olijftak’