Zie ginds komt de stoomboot…

Zie ginds komt de stoomboot……
Of: hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen…

En het liedje dat vast niemand vergeet:
Sinterklaas Kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje.

Al deze liedjes kennen we uit onze jeugd, want wie heeft er niet het beroemde Sintfeest gevierd in Nederland. Er is de laatste jaren veel commotie geweest rond die typische Nederlandse feest. Het zou discriminerend zijn, dat de zwarte pieten rond Sinterklaas huppelen en in een liedje bezongen worden als knechtjes van de sint. Steeds meer Nederlanders vieren het kerstfeest met cadeautjes en sommigen waren ervan overtuigd, dat de kerstman, Sinterklaas ging verdringen. Maar een stemming heeft uitgewezen, dat vele Nederlanders vinden, dat het Sintfeest bij Nederland hoort, dat het een stukje cultuurgoed is, waar we best trots op mogen zijn. Het is een gezellig feest, waarop ieder kind een cadeautje ontvangt en waar in sommige gezinnen, de Sint zelfs op bezoek komt. Andere gezinnen gaan gezamenlijk naar de plek waar Sint aankomt met zijn pakjesboot en natuurlijk zijn lieve paard Americo. Ze zingen samen liedjes en lachen om de gekke kunsten die sommige pieten durven te maken. Jong en oud stromen samen en beleven samen het feest.

sinterklaas

Ook op de Nederlandse school ‘ De Olijftak’ wordt er aandacht besteed aan het Sintfeest. Op elk lespunt wordt het gevierd en de doelstelling mag duidelijk zijn, samen zingen, pakjes uitpakken, gedichten lezen, pepernoten eten en veel plezier maken.

Bovendien kun je ook al samen met je kind op internet kijken naar de volgende pagina’s:
www.schooltv.nl
www.bennyvreden.nl
www.sinterklaas.startpagina.nl
De oudere kinderen kunnen er ook ideeën afhalen voor een surprise, of een rijmpje, zoals;

Sint zocht in elke hoek
En vond weer een mooi boek
Van een Opa die een letterwinkeltje had
En heel veel mooie letters bezat,
En van die letters maakte hij mooie woorden
En van die woorden, prachtige zinnen
Daarmee maak je liedjes
En verhalen en gedichten,
Of schrijf je leuke, gekke
En soms droevige berichten,
En kwam er even niemand
Om naar lettertjes te vragen,
Ging opa in zijn schuurtje
Snel weer nieuwe letters zagen.

Wij wensen al de kinderen van onze Nederlandse school heel veel plezier met het Sintfeest. Het wordt vast weer reuze gezellig!!!