Nieuwsbrief nº 1 2009-2010

Na een eerste editie van het bestuursjournaal hebben bestuur en leerkrachten besloten om in het vervolg vier nieuwsbrieven per jaar te maken, waarin we gezamenlijk mededelingen doen. Het eerste exemplaar van dit schooljaar wordt deze week uitgereikt. Hierbij alvast de digitale versie.


We gaan weer naar school!

naar_schoolBinnenkort starten de lessen van “de Olijftak” weer, hebben jullie er zin in? De leerkrachten zijn in ieder geval bezig met de voorbereiding zodat alles op tijd klaar is.

Een overzicht van de aanvangstdata:

Aldeia da Serra, 1e les woensdag 9 september

Santa Sofia, 1e les woensdag 16 september

Algoceira, 1e les zaterdag 19 september

De info bijeenkomst wordt na afloop van de 1e of 2e les gehouden. De leerkracht zal dan praktische zaken toelichten en de schoolgids en de schooljaarkalender uitdelen. Indien nodig worden er dan afspraken gemaakt over ouderhulp.

Leerlingen uit Santa Sofia die vrij moeten vragen aan de Portugese dagschool, kunnen via het secretariaat (secretariaat@snoal.info) een vrijstellingsbrief aanvragen.

Het lesgeld à 315 € per leerling dient voor 1 oktober overgemaakt te worden op rekening nº 0010 0000 39826620002 98 op naam van Dr. Hans Welling. Wie in termijnen wil betalen kan contact opnemen met de penningmeester: hanswelling@yahoo.com

We delen mede dat Astrid Immink-Rootinck de voorzittershamer inmiddels heeft overgedragen aan Jos Pronk. Zijn kinderen hebben les op het lespunt Algoceira.

Ten slotte wensen we alle leerlingen een hele goede start in het nieuwe schooljaar!

Vriendelijke groet van bestuur en leerkrachten.