Nieuwsbrief nº 2 2009-2010

Hieronder volgt de inhoud van Nieuwsbrief nº 2. Deze is inmiddels uitgedeeld in de klas.

Sinterklaas op de Olijftak

Wij vieren het Sinterklaasfeest natuurlijk uitgebreid met surprises, kadootjes en gedichten. De pepernoten en taai taai zullen niet ontbreken! In Algoceira klopt ons hart vol verwachting op zaterdag 5 december van 9 tot 12 uur. In Santa Sofia trappelen de paardenvoetjes op woensdag 2 december van 14 tot 17 uur. In Aldeia da Serra vieren de ochtend- en de middaggroep gezamenlijk het sinterklaasfeest. Niet op zaterdag 5 december, maar op dinsdag 1 december van 10 tot 15 uur. De les op 5 december komt te vervallen in Aldeia da Serra.

Sinterklaas op het web

Op de website www.5dec.nl staat veel informatie over de Sint zoals de geschiedenis van Sinterklaas, maar ook gedichten en liedjes. Via www.sinterklaasjournaal.nl blijf je op de hoogte van de activiteiten van de Goedheilig-man. Ook handig is de startpagina: www.startpagina.sinterklaas.nl

Sinterklaas in Lissabon

De Nederlandse Vereniging Portugal heeft Sinterklaas weer uitgenodigd om in Lissabon aan te meren. Op zaterdag 5 december a.s. komt de Goedheiligman per boot aan bij de Doca de Alcântara, tegenover het Blues Café. Vanaf 13.30 uur worden de Sint en zijn Pieten onder luid gezang welkom geheten. Aanmelden kan op de volgende site: www.sinterklaasinlissabon.com.

Financieel verslag

We hebben eerder meegedeeld dat we vorig jaar een positief saldo hadden van 2500€. Er was echter een rekening voor een nieuwe lesmethode waarvan gedacht werd dat die nog van het jaar 2007-2008 was. Deze bleek toch bij boekjaar 2008-2009 te horen. Een nuttige en noodzakelijke besteding natuurlijk, maar omdat het een rekening betrof van ongeveer 5000€, veranderde ons positieve saldo van 2500€ in een negatief saldo van 2500€. Kanttekening is dat deze grote uitgave over meerdere jaren wordt afgeschreven.

Wat betreft de begroting voor het jaar 2009-2010 voorzien we ook een negatief saldo. We hebben ervoor gekozen om kleine klassen aan te houden, wat aan het onderwijs ten goede komt maar niet aan de centen, want leraren moeten natuurlijk wel betaald worden! We kunnen deze verliezen nu dragen doordat er financiële reserves zijn opgebouwd, maar bekijken daarbij de mogelijkheid van extra inkomsten door sponsoring. Zie bericht over “opa en oma bieb”.

Nieuws uit Algoceira

In Algoceira hebben de kinderen bezoek gekregen van (ex-)juf Agnes. De leerlingen hebben haar verrast met een zelfgemaakte bloem en een kadootje aangeboden. Het was erg gezellig! In Algoceira hebben we de komende maanden twee gast-leerlingen: Sarah (groep 2/3) en Mathias (groep 4). Ze hebben het erg naar hun zin en werken hard. Sarah en Mathias blijven tot de kerstvakantie op school en gaan dan weer terug naar Nederland.

In groep 4/5 blijven we oefenen met de klanken en de spellingsregels. Bijvoorbeeld de FOPLETTERS: R en L in combinatie met EE, OO en EU.
BEER
–> EER klinkt als ‘i’, maar we schrijven een ‘ee’.
GEEL
–> EEL klinkt als ‘i’, maar we schrijven een ‘ee’.
KOOR –>
OOR klinkt als ‘o’, maar we schrijven een ‘oo’.
SCHOOL
–> OOL klinkt als ‘o’, maar we schrijven een ‘oo’.
KLEUR
–> klinkt als ‘u’, maar we schrijven een ‘eu’.
Leerkracht Cindy: “Wanneer kinderen schrijffouten maken die betrekking hebben op deze regel, zeg ik dat ze zich hebben laten foppen. Ze weten dan precies waar de vergissing zit”.

Ouderkrant bij CITO eindtoets

Op 2, 3 en 4 februari 2010 wordt de CITO eindtoets voor groep 8 afgenomen. Via www.cito.nl is de ouderkrant te downloaden, deze krant informeert ouders over het doel van de CITO toets, hoe de toets in elkaar zit en wat de uitslag betekent. Ook zijn er  voorbeeldopgaven opgenomen. www.cito.nl/po/lovs/eb/Cito_EB10_ouderkrant_nederlands.pdf is de volledige link of aanvragen via het secretariaat van de Olijftak secretariaat@snoal.info. De papieren versie van de ouderkrant is inmiddels aan de ouders uitgedeeld.

Thema’s bij leerkracht Hermanda

Aldeia da Serra, s´morgens:
groep 3 -´Flapoor de haas`en ´de dooshut`
groep 4 -´Wonen`,´Wat word jij later?`en ´Ik houd van herfst`.
groep 5 -´Lezen`,´Medemens`en ´Weten`.

Aldeia da Serra, s´middags:
groep 2 -´S
interklaas`en ´Winter`.
groep 3 -´Oren, ogen, neus, mond en handen` en de woorden: kam, lip, kus en wit.
groep 4 -´Natuur`,´Vrije tijd en werk`en ´Gevoelens`.

Santa Sofia
groep 3 – ´Wat staat daar?`en de woorden: naam, lees, ik en rik en´Oren, ogen, neus, mond en handen en de woorden: kam, lip, kus en wit.
groep 3b – ´Samen, jij en ik`en ´Fiets hem erin`.
groep  5 – ´Lezen`,´Medemens`en ´Weten`.

Leestip: Cowboy Stinky Bill van Martine Letterie

In Smell City is het erg schoon en ruikt het altijd fris. Totdat op een dag Richard Scheet van 9 jaar bij zijn oom Cowboy Stinky Bill komt wonen. Samen wonen ze in een huisje net buiten het dorp. Cowboy Stinky Bill is ontslagen door Sheriff Jacques Parfum omdat hij een scheet liet. Nu hebben ze geen geld meer om eten van te kopen. Richard Scheet heeft een geweldig plan om aan geld te komen en een nog beter wapen: scheten! Daarmee willen ze een bank overvallen. En ze kennen geen genade. Ze beleven een groot avontuur en worden zelfs nog de helden van Smell City. Vooral jongens tussen de 7 en 10 jaar zullen smullen van dit verhaal, de oudsten kunnen het zelf lezen. (AVI 7).

Op www.martineletterie.nl vind je heel veel informatie over de schrijfster en haar œuvre. Ze is bekend door haar boeken over ridders (o.a. Berend-, Mechteld- en Focke-series), de Stinky Bill boeken en haar navertellingen van bekende sprookjes. Voor alle leeftijden zijn er mooie boeken bij. Een aanrader dus!

Koninginnedag 2010

Noteer  nu alvast in je agenda; 1 MEI: GROOTS KONINGINNEDAGFEEST. De drie lespunten vieren gezamelijk feest: we organiseren een strand-evenement bij MILFONTES. “ZEGT ‘T VOORT! ZEGT ‘T VOORT!”

Spreekwoorden in de les of  `al doende leert men´

In onze taal spelen spreekwoorden en uitdrukkingen een belangrijke rol. Let maar ´ns op bij het lezen van krant, tijdschrift of boek of luister naar radio of televisie; spreekwoorden zijn overal. De appel valt niet ver van de boom, één zwaluw maakt nog geen zomer en men moet geen oude koeien uit de sloot halen. Al deze spreekwoorden zijn voorbeelden van figuurlijk taalgebruik, je moet ze vooral niet letterlijk nemen!´

De leerlingen zoeken ieder les een spreekwoord uit dat we even in het zonnetje zetten. Zo leerden we al dat het geen zin heeft om water naar de zee te dragen, dat je geen geld hoeft te vragen aan iemand die geen nagel heeft om zijn kont te krabben en dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken.

Opa en oma bieb

De Olijftak gaat de komende tijd aan de slag met de ´opa en oma bieb´. Het idee is om iedereen die de school een warm hart toedraagt, waaronder dus de grootouders van onze leerlingen, te vragen om een boek aan te schaffen t.b.v. onze schoolbibliotheek. Nader nieuws hierover volgt binnenkort.

Thema’s bij meester Tom

Groep 6: Materialen, Talen, Groepen.
Groep 7: Uitvinden, Luisteren,  Discrimineren.
Groep 8: Energie,  Spreken,  Emancipatie.

Spreekbeurt

Er zijn al een paar leerlingen die hun spreekbeurt hebben gehouden. Wilbert van der Male van het lespunt Aldeia da Serra had als onderwerp “zwemmen”. Een stukje uit zijn spreekbeurt:

“Zwemmen is leuk! En voor je eigen veiligheid is het ook heel belangrijk dat je leert zwemmen. Jong geleerd is oud gedaan! En daarom is het goed om lekker te gaan zwemmen. Zwemmen is een watersport. En je kan ook wedstrijden  houden. Zwemmen is mijn hobby en ik vind het leuk want het is goed voor je spieren. In Nederland is zwemmen heel belangrijk want Nederland is een laag land, dat wil zeggen dat Nederland onder de zeespiegel ligt en dijken heeft om dat water tegen te houden. En daarom is zwemmen ook zo belangrijk om te leren! In Nederland heb je ook zwemdiploma´s A, B en C en nog meer, maar deze zijn de belangrijkste voor de mens. De KNZB (Koninklijke Nederlandse ZwemBond) maakt de regels voor wat je moet kunnen voor een diploma zodat in heel Nederland diploma A bijvoorbeeld hetzelfde inhoudt.