Nieuwsbrief nº 4 is uitgedeeld…

Nieuwsbrief nº 4 is uitgedeeld met daarin nog de laatste dingen over het schoolkamp en een interessant artikel over het leerlingvolgsysteem.