Foto’s schoolkamp


Vacature Santa Sofia en Freixo

Vacature – leerkracht NTC-PO/VO

De Olijftak in Évora, Alentejo te Portugal zoekt per 01-09-2011 een leerkracht NTC-PO/VO.

Algemene informatie
Onder de naam ”de Olijftak” verzorgt de Stichting Nederlands Onderwijs Alentejo onderwijs aan 40 leerlingen, verdeeld over 3 lespunten in de Alentejo, zuid Portugal. De leerlingen volgen de Portugese dagschool. Het gaat in alle gevallen om gezinnen die permanent in Portugal wonen, vaak met eigen bedrijven in de agrarische of toeristische sector. Er wordt lesgegeven aan groep 1-8 van het PO, alsmede aan klas 1-2 van het VO. Ook hebben we een aparte R3 klas. We streven naar maximaal 4 niveaus per klas. De klasjes bestaan uit 5 tot 10 leerlingen. De lessen vinden plaats op de woensdagmiddag en op de zaterdagochtend of -middag. We maken gebruik van schooltjes die niet meer voor het Portugese onderwijs gebruikt worden. Een prettige en positieve werksfeer staan hoog in ons vaandel. Ons team bestaat op dit moment uit 2 leerkrachten die lesgeven in Algoceira. Voor de lespunten Santa Sofia en Freixo zoeken we een nieuwe enthousiaste leerkracht.

Functie
Voor een klas op de woensdagmiddag in Santa Sofia en een klas op de zaterdag in Freixo zoeken we een leerkracht. Het gaat dus in totaal om 2 x 3 uur per week. Er wordt 36 weken lesgegeven. De lessen beginnen rond 10 september en eindigen rond 20 juni. Naast de lessen organiseert de leerkracht in samenwerking met de andere leerkrachten de Koninginnedagviering en het schoolkamp (weekend in juni). De leerkracht is verantwoordelijk voor het verzorgen van lessen en alle daaruit volgende en bijbehorende werkzaamheden aan de groepen die volgens het opgestelde rooster zijn toegewezen. De leerkracht kan zowel voor de groepen 1-8 van het PO als voor klas 1-2 van het VO ingezet worden.

Profiel
De leerkracht:

  • spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • heeft een Pabo-opleiding afgerond
  • heeft werkervaring en/of een hogere opleiding zodat hij of zij ook VO kan verzorgen
  • kan zich goed uiten in het Portugees (van belang voor de R3-leerlingen in Freixo)
  • heeft ervaring met het werken met combinatiegroepen
  • heeft de beschikking over een eigen auto
  • woont binnen een redelijke afstand van de lespunten, bij voorkeur in de buurt van Évora
  • voert overleg met andere leerkrachten en denkt en werkt mee aan verbetering van ons onderwijs
  • overlegt middels fysieke vergaderingen, maar ook via e-mail en skype

Aanbod
Contractduur is 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De salariëring geschiedt volgens de CAO salarisschalen Basisonderwijs, verhoogd met een toeslag van 30% voor sociale verzekeringen. Ziektekostenverzekering en huisvesting dient de leerkracht zelf zorg voor te dragen. In geval van verzuim door ziekte, ongeval, zwangerschap en overig verzuim wordt het salaris  niet doorbetaald. Er is budget voor bijscholing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jos Pronk (voorzitter bestuur)
Tel: 965068165
E-mail:  as5382247@sapo.pt
Website: www.snoal.info

Sollicitaties bij voorkeur per mail richten aan:

Het bestuur van de Olijftak
E-mail: secretariaat@snoal.info
Adres: Ap. 386, 7350-905 Elvas, Portugal

Sluitingsdatum voor reacties: 22 juli 2011