Kennismakingsles 17 en 20 april

Hallo ouders,
Zoals een aantal van jullie misschien al hebben gelezen in de nieuwsbrief (zie www.snoal.info) gaan we een kennismakingsles organiseren op al onze leslocaties op de volgende data:
Santa Sofiawoensdag 17 april (14.30 – 17.30) juf Emilie en juf Frances
Bicos          : zaterdag 20 april (09.00 – 12-00)   juf Emilie en meester Tom
Freixo        : zaterdag 20 april (12.30 – 15.30)   juf Marissa
Deze kennismakingsles is er voor de ouders en kinderen (vanaf 4 jaar) om eens een kijkje te komen nemen op school. De kinderen kunnen zo een proefles meedraaien en de ouders kunnen een tijdje (bijv. een half uurtje, dit in overleg met de leerkracht) meekijken hoe het gaat.
Mede op basis van deze kennismakingsles kan dan een besluit worden genomen tot het wel of niet inschrijven van de leerling voor het aankomende schooljaar 2013-2014.
Aanmelden leerling:
Voor de leerkrachten is het fijn om vooraf te weten welke kinderen er komen en welke leeftijd ze hebben, zodat ook voor hen een aantal (leeftijdsadequate) opdrachten kan worden voorbereid.
Dus vandaar bij aanmelding de naam en de geboortedatum vermelden. De aanmelding kan gebeuren middels een reactie op deze mail (snoalolijftak@gmail.com).
Aanmelding liefst voor 15 april!
Mochten er vragen zijn, dan horen we dat graag.
We hopen natuurlijk tot ziens op de kennismakingsles!
Met vriendelijke groeten,
Het hele team

Nieuwsbrief nº3, 2012-2013

tekening1

Klik op de tekening om de nieuwsbrief te openen.