Over ons

Onze Missie:

Het aanbieden van kwalitatief goed primair en voortgezet onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur, aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die binding hebben met Nederland en de Nederlandse taal en cultuur, waarbij de Nederlandse omgangsvormen en het Nederlandse identiteitsgevoel een belangrijk uitgangspunt vormen zodat de leerlingen bekend blijven met hun ´ wortels ´ en bij eventuele terugkeer naar Nederland dan wel een goede instroom hebben in het Nederlands onderwijs ofwel een goede uitgangspositie hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.  De missie van onze school is de bestaansreden van de school. De school zou niet bestaan zonder de ouders die graag willen dat hun kinderen onderwijs krijgen in de Nederlandse taal en cultuur waarbij de kenmerkende Nederlandse omgangsvormen een belangrijke rol spelen. Op deze manier kunnen kinderen hun identiteit beter ontwikkelen. 

Onze Visie:

De school streeft naar het continu optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs waarbij het overbrengen van de kennis van de taal, cultuur en de Nederlandse omgangsvormen centraal staan.  We willen zorg dragen voor een zo goed mogelijke continuering van de lessen.   

De volgende punten staan centraal binnen onze school: 

•     De NTC-school “de Olijftak” heeft als taak de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind. 

•     Wij streven in ons lesaanbod naar een zo goed mogelijke aansluiting bij het Nederlandse onderwijs en bij de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. 

•     Leerstof en vaardigheden die bij het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur worden overgedragen, staan ten dienste van de totale persoonlijkheidsvorming van de leerlingen. 

•     Om het NTC onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen, verzorgt de school jaarlijks 100 uren onderwijs in de Nederlandse taal en 20 uren cultuur. Deze 120 lesuren zijn verdeeld over 27 lesdagen van vier uur elk, inclusief Koningsdag en schoolkamp (voor de kinderen vanaf groep 3).   

Waar we voor staan

Persoonlijke aandacht

Ieder kind zal voelen dat ze gezien en gehoord worden. Onze leraren zullen ieder kind persoonlijke aandacht en betrokkenheid geven bij hun welzijn en ontwikkeling.

Maatwerk

Met de leerlijn methode wordt voor ieder kind een plan gecreëerd dat aansluit bij de talenten en behoeften van het kind.

Nederlands georiënteerd

Onderwijs in de Nederlandse taal en Cultuur. Tevens wordt Koningsdag uitgebreid gevierd en natuurlijk gaat Sinterklaas niet in stilte ons schooltje voorbij.

Met Passie

Gedreven, enthousiast en met een professioneel team halen wij het beste uit ieder kind

%d bloggers liken dit: